• Big Dipper

  Elton John

 • Ho, Ho, Ho, (Who'd Be a Turkey at Christmas?)

  Elton John

 • Idol

  Elton John

 • Like Father, Like Son

  Elton John

 • They Call Her the Cat

  Elton John

 • In Neon

  Elton John

 • I Can't Keep This from You

  Elton John

 • Trust Me

  Elton John

 • I'm Your Puppet

  Elton John

 • Grow Some Funk of Your Own

  Elton John