• Vaughan Roderick: Gwleidyddiaeth

  Arweiniad hanfodol i'r wythnos wleidyddol, gyda Vaughan Roderick, Golygydd Materion Cymreig y BBC, yn crynhoi a rhoi ei farn ar y straeon a sibrydion o'r Senedd ym Mae Caerdydd a San Steffan yn Llundain. Yn cynnwys rhifyn yr wythnos o "Dau o'r Bae", gyda Vaughan Roderick, Bethan Lewis a phanel o wleidyddion a sylwebwyr yn trafod straeon gwleidyddol yr wythnos. Am fwy o wybodaeth ewch i http://www.bbc.co.uk/radiocymru/

 • O'r Bae

  Trafodaeth ar rai o straeon gwleidyddol yr wythnos. Political discussion.

 • Bwletin Amaeth

  Y newyddion ffermio diweddaraf gyda Dei Tomos a John Meredith. The latest farming news.

 • Pigion: Highlights for Welsh Learners

  Y darnau gorau o raglenni Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml gan Dafydd Du fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. Addas ar gyfer siaradwyr Cymraeg a dysgwyr uwch. Highlights of the past week on Radio Cymru, with easy to understand introductions to help you improve your Welsh. Suitable for advanced learners. Am fwy o wybodaeth ewch i http://www.bbc.co.uk/radiocymru/pigion/

 • Pigion: Highlights for Welsh Learners

  Y darnau gorau o raglenni BBC Radio Cymru gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. BBC Radio Cymru highlights for Welsh learners.

 • Ar y Marc

  Golwg ar newyddion pêl-droed. Football news and discussion

 • Galwad Cynnar

  Trafodaeth wythnosol Radio Cymru ar natur a bywyd gwyllt. Radio Cymru's weekly nature and wildlife discussion.

 • Stori Tic Toc

  Cyfres o straeon o bob math i'r plant lleia. Cyfle i wylwyr Cyw wrando ar stori hyfryd, dychmygus a direidus gan amryw o awduron mewn rhaglen newydd sbon. A series of stories for the younger audience.

 • C2 Uchafbwyntiau'r Wythnos

  Caneuon o sesiynau newydd, newyddion cerddorol, chwaraeon, adolygiadau gigs, ffilmiau a cherddoriaeth, cyfweliadau, gwesteion arbennig a llawer mwy! Darnau gorau C2 pob wythnos gyda Magi Dodd, Glyn Wise, Huw Stephens, Lisa Gwilym, Daniel Glyn, Jeni Lyn a BB Aled. Am fwy o wybodaeth ewch i http://www.bbc.co.uk/c2/