Jazzabit

100% Jazz - the good-looking radio

  • Live

  • Album cover

En radiokanal som er helt tilegnet den rytmiske musikken - det universelle musikalske språket - Jazz - hvor utgangspunktet er tromme og bass. Hvor de vakreste melodilinjer fra en svunnen tid revitaliseres ved hjelp av moderne lydteknologi, og blandes med vår tids urbane storbyrytme - som i nu-jazz og breakdown. Vi vil være et fristed - en radiokanal som inviterer lytterne inn i livets mangfoldige rytme og fremdrift, uten at vi skal skue på klokken til enhver tid, men istedetfor registrere at livets dans er fri for innlærte dansetrinn og fastlagte rutiner - vi vil gjerne hoppe ut av det konvensjonelle uttrykket - og forene musikk du ikke hører på andre kanaler - fordi vi mener at du fortjener en slik gave.