• Live

  • Album cover

Vi på Radio Melody tycker att musiken är viktigast. Därför bjuder vi alltid på mer musik och mindre snack. Radio Melody är först med att spela Musik från hela världen.Radio Melody sänder i Stockholm. Därför är det en självklarhet för oss att ge våra lyssnare samhällsinformation och heta nöjestips om vad som händer och är på gång. Radio Melody anordnar också egna klubbkvällar, och andra aktiviteter för våra lyssnare. Radio Melody tar ställning mot droger, våld och rasism. Vårt syfte är att använda musik för att bygga broar och hitta lösningar som skapar gemenskap och glädje! Vi skapar en mötesplats mellan våra lyssnare och partners.Radio Melody speglar trenderna i så väl musik som livsstil. Radio Melodys publik är aktiva och medvetna peersoner som gillar storstadsrytmen och dess möjligheter.