• Merseburger Zauberspruch II

  Tibetréa

 • Frueher war alles besser

  Saltatio Mortis

 • Auge um Auge

  In Extremo

 • Alles nai macht der Mai

  Wargsang

 • Samhain

  Versengold

 • Der Vampir

  Pestilenzia

 • Mother O

  PurPur

 • Dead Man's Song

  Ye Banished Privateers

 • Morpheus

  Spiegelkeller

 • Morgen Lieht

  Adas