• Hvordan kan du tro at jeg har glemt deg

  Tone B Johansen

 • Jeg så en mann

  Jon Petter og Arnfinn Nordbø

 • Kom til din Gud

  Sanggruppe

 • Ser du deg svart og urein

  Sverre Moe

 • Veven

  Wenche Holm Glad, Gunstein Draugedalen, Per Tveit

 • Han skal komme snart tilbake

  Astrid og Oddrun

 • Si kjenner du det skjønne Jesusnavnet

  Fra bedehusland

 • Er du en liten kvist

  Odd Kristiansen

 • Du får koma til Jesus

  Trygve Bjerkrheims beste

 • Underbart namn han bär

  Artur Erikson