• Live

  • Album cover

Radio9 je pôvodom Internátne Rozhlasové Štúdio pri ŠDaJ Jedlíkova 9 v Košiciach. Dnes sa profiluje ako študentské internetové rádio. Je podporované Technickou Univerzitou v Košiciach (www.tuke.sk). Radio9 vysiela v zimnom aj letnom semestri (t.j. od septembra do decembra a od februára do mája) päť dní týždenne. Od nedele do štvrtka vo večerných hodinách máte možnosť počúvať žánrovo rozmanité relácie, ktoré sú svojimi špecifikami a dramaturgiou zaujímavé predovšetkým pre študentov. Každý si môže v programe Rádia9 nájsť to, čo ho najviac oslovuje. Relácie sú venované ako modernej, popovej a tanečnej, tak aj rockovej, jazzovej a alternatívnej scéne. Podrobný program vysielania je uverejnený na oficiálnej webovej stránke Rádia9 – www.radio9.sk.