Rádio Bunker

Free Underground Radio from Trnava, Slovakia

  • Live

  • Album cover

Rádio Bunker je neziskové, komunitné, online rádio prevádzkované OZ Godot Projekt. Hlavným účelom je propagácia kvalitnej, ale nedostatočne prezentovanej hudobnej tvorby (so zameraním na slovenskú produkciu) a šírenie tejto tvorby prostredníctvom voľných licencií creative commons. Radio Bunker is D.I.Y, non-profit, community online radio closely connected with non-profit organisation Godot Project. It’s main goal is to present and boost alternative music production and use medium of music to support local social, environmental, humanitarian and civil rights focused non-profit projects.