Rádio_FM

Nechceme byť najpočúvanejšie, ale najpočúvateľnejšie rádio na Slovensku.

  • Live

Rádio_FM je hudobné rádio s presahom do kultúrneho priestoru orientovaného na náročnejšieho mladšieho poslucháča.