• Live

  • Album cover

Програма „Христо Ботев“ е национална радиопрограма на Българското национално радио. Предава се денонощно и е предназначена за култура и образование. Тя е единствената българска радиопрограма, в която има радиотеатър, курсове за изучаване на различни езици, образователни предавания и такива за актуални проблеми на съвременния свят.