• Live

Jediné košické rádio začalo vysielať 7. júla 2007 a jeho prioritou je informovať Košičanov a všetkých Východniarov o dianí v meste a regióne.