Rádio Lumen

Slovenské katolícke rádio

  • Live

  • Album cover

Kristus ako zmysel ľudského života. Prežívať spoločenstvo na ceste života. Byť svedkom Krista v dnešnej spoločnosti.