Radio Maria Albania

the World Family of Radio Maria

  • Live

  • Album cover

Historia e Radio Marisë në Shqipëri filloi në vitin 1995 kur z. Emanuele Ferrario kërkoi mënyrat për të bërë të mundur dëgjimin e Radio Marisë në gjuhën italiane në vendin tonë. Kjo gjë u bë e mundur në vitin 1998 në disa pjesë të Shqipërisë, në Shkodër, Tiranë dhe Elbasan. Në të njëjtin vit filluan edhe kontaktet e para për hapjen e Radio Marisë në gjuhën shqipe, gjë që për arsye të ndryshme do të realizohej vetëm më 19 korrik 2003.