• Live

  • Album cover

Rozgłośnia o charakterze społeczno-religijnym o zasięgu ogólnopolskim i światowym.