• Live

  • Album cover

Radio Riva je zapo?ela s emitiranjem 18.svibnja 2002.godine na frekvencijama 93,6 FM i 96,8 FM. Otkako je dobila županijsku koncesiju, Radio Riva svoj program emitira i na frekvenciji 99,3 FM.