• Live

  • Album cover

Rádio Rubi získalo licenci jako vůbec první soukromá stanice v tehdejším Československu v roce 1991. Vysílání však mohlo být zahájeno až po legislativním schválení volných frekvencí pro soukromá vysílání v únoru roku 1993. Základ našeho vysílání tvoří pečlivě vybrané světové i domácí hity a lokální informace. Tato volba ovlivňuje rozhodujícím způsobem věkovou skladbu našich posluchačů - převážně 18-45 let - což představuje nejproduktivnější obchodní skupinu.