• Live

  • Album cover

Радио Вероника е част от Communicorp - най-бързо развиващата се радиогрупа в Европа