• Live

  • Album cover

Rádio WOW je možné počúvať aj vo viacerých podnikoch kde je možné naladiť naše frekvencie, v domácnostiach, kanceláriach, úradoch, kúpaliskách a pod. Vysielame prostredníctvom troch vysielačov (Partizánske, Prievidza, Bánovce n.B.) a pokrývame svojim signálom (stereo signál nad 55 dBuV) celkom 5,38% obyvateľstva v SR čo predstavuje 280.000 ľudí. Z nich Rádio WOW pozná 35% - 98.000 ľudí a pravidelne počúva 27.470 ľudí vo veku 14-39 rokov. Zo staršej generácie si Rádio WOW naladí 3,25 opýtaných vo veku 40-59 čo predstavuje 9.100 ľudí z celkového územia pokrytého signálom. (Zdroj: MEDIARESEARCH, prieskum 1.kvartál 2013)