• Live

  • Album cover

Во 1993 г. Македонската радио телевизија се издвојува од Заедницата на Југословенските радио телевизии. Со Законот за радиодифузна дејност (24.април 1997 г.), Македонската радио телевизија е поделена на два дела: Македонска радиодифузија и Македонска радио телевизија.