• Time to Get Up, Little Spaceman [Rainwave]

  Peter McConnell

 • Delfino Pier [Rainwave Game]

  Asuka Ohta, Ryo Nagamatsu

 • Red Heat Coronia [Rainwave Game]

  Kanako Kakino

 • Hiroari Shoots a Strange Bird [Rainwave Game]

  Tasogare Frontier,alphes

 • Hi Ho! (Saturn Valley) [Rainwave Game]

  Keiichi Suzuki

 • North Wall [Rainwave Game]

  Yuzo Koshiro

 • Stupid Ducks [Rainwave]

  Michiru Yamane, Keiko Fukami, Masahiko Kimura

 • Hope [Rainwave Game]

  Tomoko Morita, Yukio Nakajima

 • Gym Leader Battle [Rainwave Game]

  Hajime Wakai

 • Electrodrome [Rainwave Game]

  Shiho Fujii, Atsuko Asahi, Ryo Nagamatsu & Yasuaki Iwata