• Live

  • Album cover

„Slobodný vysielač“ je najväčší a najkomplexnejší projekt slobodného a nezávislého média v histórii Slovenska.