• En sommaruvertyr

  Frank Lévy

 • Midsommar

  Selim Palmgren

 • Sommarpsalm

  Björn J:son Lindh

 • En sommarnatt på Möns klint, galopp

  Hans Christian Lumbye

 • Midsommarafton

  Trad. från Lettland

 • Midsummer ale

  John Gardner

 • Elegi i sommarnatten

  Siddhi J Sundt

 • Sommarnatt

  Mogens Schrader

 • Bugeilio'r gwenith gwyn (Watching the wheat)

  John Thomas

 • Om vinterkväll: En sommarafton

  Adolf Fredrik Lindblad