• Work It!

  Ryoji Yoshitomi

 • Ending

  Yoko Shimomura

 • Gettin

  Nintendo Sound Staff

 • Luigi

  Noa

 • Super Mario Galaxy

  Mahito Yokota, Koji Kondo, and the Mario Galaxy Orchestra

 • Lightning

  Koji Kondo

 • Battle Victory

  Yoshito Hirano, Yuka Tsujiyoko

 • All Finished!

  Noriko Nishizaka

 • Hotel 6 Music 4

  Jack Levy

 • Blimp (Blast Corps Remix)

  Pongball [VGMusic.com]