• I, 0 Your Fellow

  III

 • Underground BGM

  Koji Kondo

 • Intro

  Ichiro Shimakura, Yoshimasa Ikeda

 • Cinema ~ Wario

  Yoshitomi Ryoji, Miyamoto Kyoko

 • Page One

  Motoi Sakuraba

 • Prince Peasley

  Yoko Shimomura

 • Interior of the City

  Nobuko Toda & Norihiko Hibino

 • Staff Roll

  Junichi Masuda, Go Inchinose

 • Fire Emblem Theme [Rainwave]

  Yuka Tsujiyoko

 • Underground Stage

  Hirokazu Ando