• To hjerter og en sjel (fra De Neste) med Marja Mortensson

    Vaajmah jïh seala

  • Ensemblet

    Slag med Erling Riibe Ramskjell + Elin Oskal + Min