• Live

  • Album cover

1993. aastal sündis raadioprogramm eesmärgiga võtta kuulajatelt hirm nö usuteemade ja kiriku ees, arendada ja toetada kultuuri, edendada demokraatlikku ühiskonda. Olla positiivne sõnumikandja. Tänaseks on Raadio7 iseseisev, nelja saatjaga, regionaalset ringhäälinguluba omav jaam.