• Live

  • Album cover

Rádio Bunker je neziskové, komunitné, apolitické, D.I.Y rádio prevádzkované OZ Godot Projekt. Hlavným účelom je propagácia kvalitnej, ale nedostatočne prezentovanej hudobnej tvorby (so zameraním na slovenskú produkciu) a šírenie tejto tvorby prostredníctvom voľných licencií creative commons.