RADIO VATSY FPMA

Radio Vatsy, Mamatsy ny vatana, ny saina ary ny fanahy

 • Sweet Hour Of Prayer/ I Must Tell Jesus

  Stan Whitmire

 • Jesosy Reharehako

  Fihirana Fanampiny

 • He manolo tena (FF2) - Tojo Guitariste

  Tojo Guitariste

 • Antso ho anao

  Hosana Ambohijatovo Fitiavana

 • Chorale Fiderana - FPMA Paris

  Izaho ry Jesosy

 • Ho avy ilay Jesosy

  Chorale Maranatha

 • Love divine, all love's excelling

  The London Fox Players

 • Tsinjovina ny vorona

  Ny Mpitory

 • Resy lahatra

  06 hira fiderana

 • Miderà an'Andriamanitra

  Chorale Ankadifotsy