RADIO VATSY FPMA

Radio Vatsy, Mamatsy ny vatana, ny saina ary ny fanahy

 • Tsy Hanalavitra

  https://amf.fpma.church AMF

 • Jesosy avao

  https://amf.fpma.church AMF

 • Efa resy izao na dia ny fasana aza

  Fihirana Ffpm 479

 • tsy aleo ve

  https://amf.fpma.church AMF

 • Partaz

  https://amf.fpma.church AMF

 • Be strong

  https://amf.fpma.church AMF

 • Misaora, Misaora

  https://amf.fpma.church AMF

 • Rainay ô

  https://amf.fpma.church AMF

 • Ry nosy ô! mihainoa

  Fihirana Ffpm 479

 • Fiadanana

  https://amf.fpma.church AMF