رادیو اصلاحات

رادیو اصلاحات، شبکه رادیویی ۲۴ ساعته مسیحی است، که تعالیم آن بر اساس کتاب‌مقدّس، اعتقادنامه‌ها‌ی وس…

 • خدای ما خدای تثلیث - درس ۳

  کشیش سهراب رامتین

 • درس ۲- درد و رنج

  کتاب ایوب

 • مزامیر فصل ۱۰۳

  دکلمه

 • واجب‌الوجود بودن خدا

  صفات خدا

 • انجیل چیست؟ درس ۳۲

  کشیش سهراب رامتین

 • درس ۴_ سکونت در درون

  روح‌القدس کیست؟

 • درس ۲- درد و رنج

  کتاب ایوب

 • درس ۸_ اعطای شریعت

  از خاک تا جلال

 • باب ۲۹

  کتاب خروج

 • قدّوسیت خدا

  صفات خدا