• Live

  • Album cover

RTM Kelantan atau Radio Kelantan FM merupakan salah satu daripada jabatan penyiaran di Malaysia yang dimiliki oleh pihak kerajaan Malaysia. Kelantan FM telah beroperasi di Kelantan semenjak 16 November 1963 dan pada awal penubuhannya Kelantan FM telah beberapa kali bertukar namanya.