• Live 53 minutes left

    P2 Klassiskt

    With

    • Album cover

    P2 erbjuder konstmusik – klassisk såväl som nutida – improvisationsmusik och traditionsmusik, till exempel jazz eller världsmusik. P2 sänder på andra språk än svenska.