• Live 7 minutes left

    P2 på hemväg

    With Patrik Paulsson

    • Logo of animator Patrik Paulsson
  • Album cover

P2 erbjuder konstmusik – klassisk såväl som nutida – improvisationsmusik och traditionsmusik, till exempel jazz eller världsmusik. P2 sänder på andra språk än svenska.