• Donkey Kong Country 2

  Ross Kmet [OCRemix.org]

 • Ball Rolling 1 {Super Mario Galaxy}

  Mahito Yokota, Koji Kondo, and the Mario Galaxy Orchestra

 • Red Coin Challenge {Super Mario Sunshine}

  Koji Kondo, Shinobu Tanaka

 • Bowser Jr.

  Asuka Ohta, Hajime Wakai, Koji Kondo

 • Mario Minor [Rainwave]

  Powerglove

 • Mario Minor [Rainwave]

  Powerglove

 • If I Had a Hammer...

  Trism [compo.thasauce.net]

 • GBA Bowser

  Vyper [vyper.bandcamp.com]

 • Trophy Ceremony [Mario Kart Arcade GP 2]

  Yoshie Arakawa, Koji Nakagawa, Yuri Misumi

 • Game & Wario: Wario

  Charles Martinet, NOA